OBS Apollo 11

Contactinformatie

OBS Apollo 11 Ten Veldestraat 98 3454EN De Meern (Utrecht - Utrecht) Kvknummer: 30189395 Vestingsnummer: 000020991029

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of levensovertuiging. We gaan met elkaar om op basis van gelijkheid. We vertrouwen en respecteren elkaar. De school is opgericht in 1969. Het oude gebouw is vervangen en het mooie nieuwe gebouw is gebouwd in 2012, heeft inmiddels tien lokalen en een aantal werkruimtes waar kinderen buiten de groepen (samen) kunnen werken. Ook is er een speellokaal en een groot schoolplein. We maken gebruik van een gymzaal in dezelfde straat die ook door andere buurtscholen wordt gebruikt. De kinderen die de school bezoeken, komen voor een deel uit de kern van De Meern. Tegenwoordig komt een groot gedeelte van de kinderen uit de omliggende (nieuwbouw)wijken zoals Parkwijk, Veldhuizen, het Weer, de Balije, de Woerd en Vleuterweide. We zien dat ouders steeds meer bewust kiezen voor het Daltononderwijs en voor de kleinschaligheid van onze school. Eén van de sterke punten van de Apollo 11 is de kleinschaligheid van de school. We zijn aan het groeien maar willen de kleinschaligheid behouden. De Apollo 11 heeft vanaf het schooljaar 2019/2020 dertien groepen, het aantal groepen dat past bij het behouden van deze kleinschaligheid. Momenteel zijn er twee groepen 0/1, drie groepen 2/3, drie groepen 4/5, drie groepen 6/7 en twee groepen 8. Het totaal aantal leerlingen zal rond de 320 komen te liggen. De school heeft in 2012-2013 zeer bewust gekozen voor het werken met heterogene groepen. Naast de pedagogisch didactische motieven voor deze keuze, kan de groei van het aantal leerlingen goed worden opgevangen door de leerlingen te verdelen over twee of drie groepen.

Tags: Basisscholen

Sector

Overig

Branche

Onderwijs - Basisscholen