Bedrijven

Branche

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) - (542)
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht - (414)
Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering - (299)
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling - (152)
Kunst - (148)
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs - (224)
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche - (168)
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers - (62)
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw - (185)
Eet- en drinkgelegenheden - (146)
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting - (120)
Gezondheidszorg - (107)
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie - (60)
Logiesverstrekking - (69)
Verhuur van en handel in onroerend goed - (106)
Reclame en marktonderzoek - (40)
Onderwijs - (127)
Vervoer over land - (36)
Overige financiële dienstverlening - (66)
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy - (83)
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie - (48)
Vervaardiging van overige transportmiddelen - (23)
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) - (23)
Facility management, reiniging en landschapsverzorging - (22)
Sport en recreatie - (51)
Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen - (20)
Reparatie en installatie van machines en apparaten - (19)
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) - (18)
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle - (60)
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) - (42)
Detailhandel (niet in auto’s) - (114)
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer - (14)
Vervaardiging van meubels - (13)
Post en koeriers - (11)