Bedrijven

Branche

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) - (1512)
Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering - (1252)
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht - (783)
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling - (615)
Kunst - (382)
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs - (638)
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting - (315)
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche - (434)
Vervaardiging van overige transportmiddelen - (160)
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers - (155)
Gezondheidszorg - (376)
Eet- en drinkgelegenheden - (283)
Reclame en marktonderzoek - (108)
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie - (149)
Overige financiële dienstverlening - (157)
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie - (98)
Vervoer over land - (95)
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw - (370)
Verhuur van en handel in onroerend goed - (249)
Onderwijs - (277)
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud - (86)
Sport en recreatie - (315)
Vervoer over water - (194)
Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen - (79)
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle - (116)
Reparatie en installatie van machines en apparaten - (68)
Vervaardiging van meubels - (65)
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) - (64)
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) - (100)
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy - (173)
Facility management, reiniging en landschapsverzorging - (93)
Logiesverstrekking - (98)
Detailhandel (niet in auto’s) - (256)
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) - (106)
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer - (32)